Osvitky CTP zariadenia

Spoločnosť DESIGN PRINT s.r.o. ponúka osvitové jednotky CtP na termálne platne s laserom s vlnovou dĺžkou 850 nm. V ponuke sú osvitové jednotky pokrývajúce každý segmnet polygrafie a to či formátovo, alebo technologicky. Termálne osvitové jednotky delíme ďalej podľa formátu a technológie (termálne platne pre offsetovú tlač, novinové CtP ako aj flexotlačové formy), aj keď v ponuke máme aj hybridné osvitové jednotky, vhodné pre osvit offsetových platní, ako aj flexotlačových foriem.