KODAK WORKFLOW systém ponúka otvorenú infraštruktúru na spracovanie konvenčnej aj digitálnej tlačovej produkcie. Aplikácie je možné modulárne rozširovať podľa rastúcich potrieb zákazníka. Komerčná tlačiarne, obalová tlač ako aj novinová tlač každodenne využíva Kodak Workflow systém na:

Preps

KODAK Preps vyraďovací softvér sa používa ako súčasť ľubovoľného workflow, ako aj samostatne stojaca aplikácia a to s podporou PostScriptových, ako aj PDF súborov. Funkcie PREPSu sa neustále vyvíjajú aby spĺňali najnáročnejšie potreby tlačiarenského priemyslu.
PDF-native workflow
Natívna podpora PDF súborov umožňuje rýchle a presné zobrazenie náhľadu. Automaticky spracováva všetky vstupné PDF súbory bez nutnosti prevodu do PS súborov, šetriac čas a diskový priestor. PDF súbory možno zaarchivovať, poslať na výstupné zariadenie, alebo exportovať na zobrazenie v ADOBE ACROBAT-e.
Podpora JDF a CIP3
PREPS softvér umožňuje importovať JDF súbory priamo z manažérskych informačných systémov (MIS). Ak sa importuje JDF súbor, PREPS ho interpretuje ako nový PREPS job, pričom implementuje vyradenie definované v MIS, alebo vytvorí vyradenie dynamicky so všetkými požadovanými značkami. PREPS následne umožňuje exportovať JDF súbor obsahujúci pôvodne JDF definície rozšírené o vyraďovaciu šablónu aj s potrebnými značkami. Ako prvý certifikovaný tvorca JDF šablón, umožňuje vo workflow požitie JDF súborov a to na definovanie vyraďovacích šablón, CIP3 súborov pre dokončovacie stroje, ako aj na spätnú väzbu pre MIS systémy s dopľňujúcimi údajmi o vyradení.
Inteligentné značky – SMARTMARKS
Použitie SMARTMARKS umožňuje definovať umiestnenie značiek, alebo skupiny značiek relativne k veľkosti tlačového hárku, polohe vyradenia, stránky, namiesto staticky definovaných značiek a uložiť ich ako šablóny, ktoré je možné použiť pre vyradenia.

Prinergy Connect

KODAK PRINERGY CONNECT Workflow Systém je komplexný, vysoko automatizivaný, unifikovaný workflow pre komerčné tlačiarne, vydavateľstvá, obalárov a novinové tlačiarne, požadujúce výnimočný výkon a produkciu.
Výkon
Modulárny, rozširovateľný podľa potreby na dosiahnutie optimálneho výkonu.
Monitorovanie
Každá požiadavka a operácia je zaznamenaná a monitorovaná v integrovanej ORACLE databáze.
Výrobný cyklus
Zkracuje výrobný cyklus so zvýšenou tímovou komunikáciou.
Flexibilita
Zjednodušuje cyklus úprav pomocou flexibilného workflow.
Procesor
Používa JDF (Job Definition Format), PJTF (Adobe Software-complaint job ticket), JTP (Job Ticket Processor) a RBA (Automatizáciu na základe určených pravidiel) na kontrolu a automatizáciu pracovných úloh.

Prinergy EVO

KODAK PRINERGY EVO Workflow Vám umožní plnú kontrolu prípravy tlače, platní, alebo produkcie filmov s vynikajúcim výkonom a kvalitou výstupu. Prinergy EVO je kľúčovým prvkom KODAK riešení pre malé a stredné tlačiarne, zvyšujúc efektivitu a redukujúc cenu produkcie.
Možnosti
Natívne PDF workflow, rozšírená normalizácia, colormanagement, trapping a rastrovanie.
Podpora
Plná podpora priehľadností s implementovaným ADOBE PDF Print Engine.
Automatizácia
Intiutívne ovládanie a možnosť automatizácie workflow pomocou šablón.
Import
Možnosť importovať a exportovať JDF pre výmenu informácií a integrácie systému.
Výstup zariadení
Maximálna pružnosť prepojenia s rôznymi výstupnými zariadeniami – nátlačky, CtF, CtP a Flexo CtP.