Spoločnosť DEISGN PRINT Vám ponúka kompletné portfólio Flexo CTP zariadení od spoločnosti Miraclon

Flexcel

Digitálne termálne Flexo CTP pre materiál TIL-thermal imaging layer. NA CTP je možné osvitnuť i thermaálne ofsetové platne a DITR film pre potreby sieťotlače
Rezolúcia
2400 dpi
Produktivita
610 x 762 mm 18 platní/ hodinu 800 x 1067 mm 12 platní/hodinu 900 x 1200 mm 9 platní/hodinu 1067 x 1524 mm 6 platní/hodinu
Formáty Flexo CTP
Flexcel NX Narrow 610 x 762 mm, Flexcel NX Mid 800 x 1067 mm, Flexcel NX 3548 900 x 1200 mm, Flexcel NX 4260 1067 x 1524 mm, Flexcel NX Wide 5080 1270 x 2032 mm
Finálna rezolúcia na patni
300lpi, ( O,4% po 99% )
Digicap
Technológia DigiCap zlepšuje tlač plných plôch, ktoré sú konzistentnejšie a možno na nich dosiahnuť vyššie denzity. Plná plocha na flexotlačovej forme je vyvýšené rovné miesto bez akýchloľvek nerovností. Farba v jej strede vďaka povrchovému napätiu drží horšie než na krajoch. Farba sa pri tlači na papier nakoniec „vyhrnie” viac ku krajom, čo spôsobuje nehomogenitu v podaní plochy a zosilneniu okrajov, kde môže zapríčiniť až haló efekt. Súčasne dochádza k väčšiemu nárastu bodov v tieňoch. Technológia DigiCap pri osvite plnej plochy vytvorí v LAMS vrstve malé body nepravidelnej štruktúry, aby po expozícii UV svetlom bola plocha akoby zdrsnená nepravidelnou štruktúrou malých jamiek. Nejde o raster, ale len o pomocnú štruktúru na všetkých vyvýšených miestach flexotlačovej formy, v ktorej sa farba oveľa lepšie zachytí, homogénne sa rozloží po celom povrchu a je presne odovzdaná na papier bez vytlačenia okraja. Vďaka tomu majú plochy rovnomerné pokrytie farbou, čím sa zvýši denzita a zmenší nárast bodu v tieňoch. DigiCap je Post-RIP proces, takže je možné aplikovať ho na už hotové TIFF súbory pred samotným osvitom flexotlačovej platne. Vďaka tomu sa dá aplikovať aj na dáta tretích strán