Automatické skladacie, znášacie a šicie zariadenie pre výstupy z digitálnej tlače. Tieto riešenia umožňujú vyrábať šité knižné bloky z hárkov, poskladaných zložiek, alebo kombinácie oboch, z ofsetu i z digitálu.

Universe sewing

UNIVERSE, automatické skladacíe, znášacie a šicie zariadenie je ideálnym riešením pre cenovo výhodnú malosériovú výrobu vysokokvalitných kníh tlačených digitálne.
max. rozmer hárku
420 x 640 mm
min. rozmer hárku
150 x 200 mm
Rýchlosť spracovania
500 hárkov A4/min.
Počet listov v zložke
1-16 listov
Max. hrúbka poznášanej zložky
3 mm