Trimmer nový trojnásobný zastrihávač knihy je rezací stroj s automatickým nastavením.

Trimming

Nový automatický trojrez pre digitálnu tlač vykonáva plne variabilné zmeny, aby sa knihy vyrábali v krátkych sériách až po jednu kópiu aj s chlopňami. Tretia generácia trojrezu Meccanotecnica je výsledkom intenzívnych investícií do výskumu a vývoja zameraných na zlepšenie jeho presnosti, spoľahlivosti a účinnosti. Digitálna tlač spôsobila revolúciu v odvetví vydávania kníh a jej prijatie neustále rastie, pričom sa predpokladá, že knihy vytlačené v digitálnej podobe budú výrazne rásť v čiernobielych aj farebných aplikáciách. Tento scenár poskytuje digitálnym tlačiarňam a viazačom dobré príležitosti na rast, ale aj dôvod na optimalizáciu procesov dokončovania po tlači na výrobu kníh v krátkych alebo ultrakrátkych nákladoch so stovkami názvov úloh denne.
Rýchlosť
2 400 cyklov/h
Maximálny neorezaný formát knižného bloku
480 mm x 320 mm
Minimálny neorezaný formát knižného bloku
140 mm x 93 mm
Maximálny a minimálny orezaný formát knižného bloku
420mm x 300 mm 130 mm x 90 mm