Hybridný softvér pomáha našim tisíckom zákazníkov prekonať svoje ciele vo všetkých oblastiach predprípravy a potlačiť znížením nákladov, zefektívnenia procesov a urýchľovaním časov obratu.

CLOUDFLOW

CLOUDFLOW je modulárny balík produkčných workflow pre spracovanie súborov, správu aktív, soft proofing a automatizáciu workflow. Ide o webovú aplikačnú platformu špeciálne prispôsobenú pre obalovú grafiku s podporou PDF, separácie farieb, presahov, skríningu, nátlačku a oveľa viac.

PACKZ

PACKZ posúva predtlačovú výrobu na vyšší prevodový stupeň pomocou jedinečnej kombinácie automatizovaných akcií a špecializovaných predtlačových nástrojov. Profesionálny editor PDF so svojimi funkciami úprav a zabezpečenia kvality robí návrhy pripravené na tlač pre akýkoľvek proces tlače. PACKZ obohacuje dizajn o separáciu primingu a dokončovania, zvláda sady atramentov a objektovo orientované skríningy, aplikuje zachytávanie a generuje dynamické značky a panely.

STEPZ

STEPZ je výkonný editor PDF založený na ocenenej technológii PACKZ. Kompletný a ľahko integrovateľný predtlačový softvér je ideálny pre digitálne tlačiarne, ktoré chcú zvýšiť efektivitu výroby a zlepšiť kvalitu svojich výtlačkov.