V našej ponuke nájdete kompletné portfólio produktov od spoločnosti Kodak, ktorá je dlhoročným lídrom vo vývoji a výrobe ofsetových tlačových platní.

Kodak Electra MAX

Termálne platne KODAK ELECTRA MAX pre vysoké náklady i pri UV aplikáciách, maximálne rozlíšenie a rýchly osvit. Získajte všetky výhody UV tlače bez toho, aby ste obetovali výkon platne.
Platňa
Pozitívne pracujúca termálna digitálna platňa, s možnosťou vypaľovania pre ďalšie zvýšenie chemickej a mechanickej odolnosti v tlači
Aplikácia
Obalová tlač, UV a LED-UV tlačové aplikácie; vysokokvalitný, vysokonákladový hárkový (350.000 obratov) a rotačný ofset (500.000 obratov)
Spektrálna citlivosť
800 – 850 nm
Požadovaná energia lasera
90 – 110 mJ/cm2, v závislosti od konfigurácie CTP systému a rozlíšenia
Rozlíšenie
1 % až 99 % @ 450 lpi, 10-mikrónové stochastické rastre, závisí od možností CTP systému

Kodak Trillian SP

Termálne platne KODAK TRILLIAN SP ponúkajú pôsobivú kombináciu produktivity, výkonu a nízkych celkových nákladov na používanie.
Platňa
Neablatívna, negatívne pracujúca termálna digitálna platňa so širokým pracovným rozsahom, pre vysoké náklady, odolná voči chemickým vplyvom, ako sú UV tlačové farby a vlhčiace roztoky, s možnosťou vypaľovania pre ďalšie zvýšenie výdržnosti
Aplikácia
Rôzne komerčné a publikačné tlačové aplikácie. Vhodná pre hárkovú (250.000 obratov), rotačnú (450.000 obratov) i UV tlač (125.000 obratov) 
Spektrálna citlivosť
800 - 850 nm
Požadovaná energia lasera
85 - 120 mJ/cm2, v závislosti od konfigurácie CTP systému a rozlíšenia
Rozlíšenie
1 % až 98 % pri 300 lpi, 20-mikrónové stochastické rastre, závisí od možností CTP systému

Kodak Sword ULTRA

Využite termálnu platňu KODAK SWORD MAX na rast svojho podnikania. Dosiahnutie vynikajúceho výkonu vo viacerých aplikáciách, tlač bez kompromisov.
Platňa
Vysoké náklady rotačnej i hárkovej tlače vrátane UV., Dodatočné pečenie je voliteľná možnosť, ak je to potrebné pre vyššie náklady
Substrát
Elektrochemicky zrnitý a eloxovaný hliníkový substrát.
Gauge
Štandardne 0,15 mm, 0,27 mm a 0,40 mm, Obráťte sa na miestneho dodávateľa produktov od spoločnosti Kodak pre informácie o veľkosti a dostupnosti meradiel podľa regiónu.
Kompatibilita osvitových jednotiek
Odporúčané: KODAK TRENDSETTER, ACHIEVE, LOTEM a MAGNUS. Ďalšie akreditované doskové sádzače: HEIDELBERG, SCREEN a LUSCHER XPOSE! Doskové osádzače
Vyžaduje sa energia lasera
100 - 120 mJ/cm2

Kodak Electra XD

Odlíšte sa od konkurencie pomocou termálnych platní KODAK ELECTRA XD, ktoré vďaka svojmu vysokému rozlíšeniu bez problémov zvládnu aj tie najnáročnejšie tlačové aplikácie. Platne ELECTRA XD poskytujú výnimočnú výdržnosť i všestrannosť pre najširšie použitie v tlači.
Platňa
Neablatívna, pozitívne pracujúca termálna digitálna platňa so širokým pracovným rozsahom, s možnosťou vypaľovania pre extrémne vysoké náklady a odolnosť voči agresívnej tlačovej chémii, ako sú UV tlačové farby a niektoré vlhčiace roztoky
Aplikácia
Vysokokvalitná tlač so strednými až vysokými nákladmi, vhodné pre hárkový aj rotačný ofset
Spektrálna citlivosť
800 - 850 nm
Požadovaná energia lasera
90 - 130 mJ/cm2 s vyvolávacím systémom KODAK 400 xLo, v závislosti od konfigurácie CTP systému a rozlíšenia.
Rozlíšenie
1 % až 99 % @ 450 lpi, 10-mikrónové stochastické rastre, závisí od možností CTP systému