Nová verzia GMG Color Server 5.3

February 28, 2022

Uvolnili novú verziu GMG ColorServer 5.3 s integrovaním knižníc Adobe PDF Library 18.0.4.