Novinky od značky Kolbus

January 19, 2022

Spoločnosť Kolbus ponúka kompletné riešenie na výrobu individuálnych a štandartných FEFCO krabíc I s lepením

Autobox Model AB 300

Zariadenie pre plne automatickú flexibilnú výrobu individuálních aštandartných FEFCO krabíc z vlnitej lepenky o hrúbke 2 až 10mm. Šírka spracovaného hárku je od 100 mm až po 2600 mm, a dĺžky až 8m. Plne automatické nastavenie štýlu krabice pre viac ako 30 rôznych prednastavených štýlov FEFCO krabíc Mechanická rýchlosť spracovania krabíc je cca 100 m/min resp. cca 500 krabíc/hod. Čistá produktivita závisí od použitého  materiálu a veľkostí.

Zdroj: Kolbus

Lepička Multinova Typ MN400

Rýchlonastaviteľný viacbodový lepiaci stroj na rýchle a efektívne lepenie rovnýchkrabíc, štrbinových krabíc, vyseknutých krabíc, 3-bodových crash-lockkrabičiek.

Šírkahárku od 120 mm do 1000 mm, dĺžka hárku 2000 mm.

Mechanická rýchlosť lepenia do 1500 boxov/hodinu.Čistý výkon závisí od materiálu a formátov.

Zdroj: Kolbus